ماهیگیران و کارگرانی که به لیگ2 رسیدند/ پدیده جدید فوتبال ایران؛ یک تیم از یک روستا

در روزهای شلوغ و پرحاشیه که فوتبال ایران تحت تاثیر نام ها و تیم های مطرح است یک اتفاق ویژه در رده های پایین فوتبال باشگاهی رخ داده و یک تیم روستایی به لیگ 2 صعود کرد.